tel.: 94 348 07 04
mail: sekretariat@sp7koszalin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego

Zastępstwa

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA

Programy autorskie

 

Realizacja programów autorskich i innowacji w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Przedmiot

Symbol programu

Nazwa programu

Autor programu

1.

Edukacja

wczesnoszkolna

SP7

EW-1/2009

Program ekologiczny

"Z ekologią w szkole i domu" -kontynuacja

mgr Agnieszka Linkiewicz

mgr Elżbieta Jonca-Gałązka

mgr Joanna Smoleńska

2.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW-2/2009

Program własny edukacji czytelniczej

Przygoda z książką”

dla uczniów nauczania zintegrowanego --kontynuacja

mgr Małgorzata Theis

3.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW3/2009

Program edukacyjny dla uczniów klasy 2c

,,Bezpieczny uczeń" -kontynuacja

mgr Elżbieta

Zakrzewska-Bąk

4.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW-4/2009

Program własny kółka matematycznego

Wesoły kangurek” -kontynuacja

mgr Małgorzata Motyl-Miszewska

mgr Bogusława Kaczkan

 

Edukacja

wczesnoszkolna

SP7

EW-5/2009

Mały Europejczyk-Europa". –kontynuacja

mgr Elżbieta Zakrzewska-Bąk

5.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW-6/2009

Zabawy w teatr - kontynuacja

mgr Krystyna Prochota

6.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW-7/2009

Autorski program z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas 1-3- realizacja od września 2009r.-kontynuacja

mgr Małgorzata

Motyl- Miszewska

mgr Krystyna Prochota

mgr Małgorzata Theis

7.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW-8/2009

Mali dociekliwi –program edukacji przyrodniczo- ekologicznej- kontynuacja

 

mgr Beata Rudecka

8.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW-1/2010

Program klasy o profilu przyrodniczo-twórczym

mgr Agnieszka Linkiewicz

9.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW-2/2010

Ratujmy i uczymy ratować.Pierwsza pomoc w klasach 1-3kontynuacja

mgr Agnieszka Kardas

 

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW2/2013

,,Bezpieczny pierwszak „ kontynuacja w roku szkolnym 2013/2014

mgr Małgorzata Theis

 

Edukacja wczesnoszkolna

SP7

EW-1/2013

,,Nauczanie elementów logiki i matematyki w kl.3 na zajęciach koła matematycznego-nowy

mgr Beata Rudecka

 

 

 

 

 

11.

Edukacja wczesnoszkolna”

SP7

WP1/2012

Edukacja matematyczno-przyrodniczaw klasie I

mgr Dorota Sokołowska

12.

Wychowanie fizyczne

SP7

WF-1/2009

Program autorski sportowych zajęć pozalekcyjnych z siatkówki-kontynuacja

mgr Arkadiusz Hryckowian

13.

Wychowanie Fizyczne

SP7

WF-2/2009

Nauka pływania –kontynuacja

mgr Arkadiusz Hryckowian

14.

Wychowanie fizyczne

SP7

WF-3/2011

,,Jestem aktywny-zajęcia turystyczno-rekreacyjne- kontynuacja

mgr Urszula Krajewska

15.

Matematyka

SP7

M-1/2009

Program dla uczniów klas szóstych "Lepszy start" –kontynuacja

mgr Joanna Rudecka

mgr Elżbieta Korzeniowska

16.

Matematyka

SP7

M-2/2009

Program autorski realizowany na lekcjach matematyki w II etapie kształcenia „Matematykaw zastosowaniach, czyli –ćwicz umysł w praktyce-kontynuacja

mgr Elżbieta Korzeniowska

 

17.

Matematyka

SP7

M-3/2009

Zabawy matematyczne jako formy aktywizujące i motywujące uczniów do nauki matematyki- kontynuacja

mgr Elżbieta Korzeniowska

18.

Przyroda

SP7-1/2009

,,Z przyrodą na TY” –kontynuacja

mgr Elżbieta Dudek

19.

Język polski

SP7

JP-1/2009

Teatr-sztuką wyobraźni” .Autorski program edukacji literacko-teatralnej w kl. IV-VI SP -kontynuacja

mgr Agnieszka Żółtowska

20.

Język polski

SP7

JP-1/2012

,,Ortografia da się lubić” -kontynuacja

mgr Iwona Maciejewska

21.

Język polski

SP7

JP 1/2013

Znawcy języka polskiego-nowy

mgr Iwona Maciejewska

22.

Język polski

SP7 JP/2/2013

,,Kultura się liczy”- wiem jak powiedzieć i jak się zachować –nowy

mgr Agnieszka Żółtowska

23.

Język polski

Matematyka

SP7

JP/M/

1/2013

Program interdyscyplinarny z elementami matematyki i języka polskiego

,,Przenikliwi detektywi” –nowy

mgr Elżbieta Korzeniowska

mgr Agnieszka Żółtowska

24.

Logopedia

SP7

LO-1/2010

Program autorski „Stymulowanie rozwoju mowy uczniów klas 1-3. Program działań logopedycznych w oparciu o zainteresowania czytelnicze” -kontynuacja

mgr Agnieszka Kardas

25.

Logopedia

SP7

LO-2/2010

,,Gimnastyka Buzi na wesoło” -kontynuacja

 

mgr Kamila Gawin

26.

Religia

SP7

R-1/2009

Program działalności Caritasu -kontynuacja

mgr Natalia Bronka

27.

Biblioteka

SP7

B-1/2009

Wychowawcza rola biblioteki szkolnej” –kontynuacja

mgr Henryka Thiele

28.

Język angielski

SP7

JA-1/2012

Spotkanie z Australią –kontynuacja

mgr Grażyna Wojdan-Szymczak

29.

Język angielski

SP7

JA1/2013

,,Pokonać dysleksję” nauczanie języka angielskiego dzieci kl.5ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się-nowy

mgr Ewa Nowak

 

 

Programy europejskie w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp.

Przedmiot

Symbol programu

Nazwa innowacji

Autor programu

1.

Matematyka

SP7M1/2012

,,Matematyka inspiracją do poszukiwania kraju partnerskiego ”kontynuacja

mgr Elżbieta Korzeniowska

 

2.

Język angielski

SP7JA1/2012

Ward searchers and culture explorers-eTwinning-kontynauacja

mgr Katarzyna Majchrzak

3.

Język angielski i edukacja wczesnoszkolna

SP7

JAEW-/2013

,,Pupils in Wanderlana”-nowy

mgr Beata Rudecka

mgr Ewa Nowak

4.

Matematyka

SP7M1/2013

Matematyka nauka użyteczną-nowy

mgr Elżbieta Korzeniowska

 

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp.

Przedmiot

Symbol programu

Nazwa innowacji

Autor programu

 

 

1.

Matematyka

SP7M-4/2009

Wdrażanie skutecznych rozwiązań w rozwijaniu kompetencji matematycznych-kontynuacja

mgr Elżbieta Korzeniowska

 

 

Programy zostały zatwierdzone do realizacji w SP nr 7 w roku szkolnym 2013/2014

przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej z dnia 29.08.2013r. i 16.09.2013r.

Programy autorskie w roku szkolnym 2012/2013

Lp.

Przedmiot

Symbol programu

Nazwa programu

Autor programu

1.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7EW-1/2009

Program ekologiczny "Z ekologią w szkole i domu" -kontynuacja

mgr Agnieszka Linkiewicz

mgr Elżbieta Jonca-Gałązka

mgr Joanna Smoleńska

2.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7EW-2/2009

Program własny edukacji czytelniczej „Przygoda z książką”

dla uczniów nauczania zintegrowanego --kontynuacja

mgr Małgorzata Theis

3.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7EW-3/2009

Program edukacyjny dla uczniów klasy 2c,,Bezpieczny uczeń" -kontynuacja

mgr Elżbieta Zakrzewska-Bąk

4.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7EW-4/2009

Program własny kółka matematycznego „Wesoły kangurek” -kontynuacja

mgr Małgorzata Motyl-Miszewska

mgr Bogusława Kaczkan

 

Edukacja

wczesnoszkolna

SP7EW-5/2009

Mały Europejczyk-Polska". –kontynuacja

mgr Elżbieta Zakrzewska-Bąk

5.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7EW-6/

2009

Zabawy w teatr - kontynuacja

mgr Krystyna Prochota

6.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7EW-7/2009

Autorski program z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas 1-3- realizacja od września 2009r.

mgr Małgorzata Motyl- Miszewska

mgr Krystyna Prochota

mgr Małgorzata Theis

 

 

 

 

 

 

 

7.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7EW-8/

2009

Mali dociekliwi –program edukacji przyrodniczo- ekologicznej- kontynuacja

 

mgr Beata Rudecka

8.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7EW-1/2010

Program klasy o profilu przyrodniczo-twórczym

mgr.Agnieszka Linkiewicz

9.

Edukacja wczesnoszkolna

SP7EW-2/2010

Ratujmy i uczymy ratować. Pierwsza pomoc

w klasach 1-3-kontynuacja

mgr Agnieszka Kardas

10.

Wych. przedszkolne ,,0”

SP7WP

1/2011

Program wspomagający rozwój emocjonalno-społeczny dziecka 5-6 letniego

mgr Jolanta Maciąg

11.

Wych. przedszkolne ,,0”

SP7WP

1/2012

,,Bawimy się i pracujemy w grupie”-socjoterepautyczne program autorski dla dzieci 5 i 6 letnich-nowy

mgr Dorota Sokołowska

12.

Wychowanie fizyczne

SP7WF-1/2009

Program autorski sportowych zajęć pozalekcyjnych z siatkówki-kontynuacja

mgr Arkadiusz Hryckowian

13.

Wychowanie Fizyczne

SP7WF-2/2009

Nauka pływania –kontynuacja

mgr Arkadiusz Hryckowian

14.

Wychowanie fizyczne

 

SP7WF-3/2011

,,Jestem aktywny-zajęcia turystyczno-rekreacyjne

mgr Urszula Krajewska

15.

Matematyka

SP7M-1/2009

Program dla uczniów klas szóstych "Lepszy start" –kontynuacja

 

mgr Joanna Rudecka

mgr Elżbieta Korzeniowska

16.

Matematyka

SP7M-2/2009

Program autorski realizowany na lekcjach matematyki w II etapie kształcenia „Matematyka w zastosowaniach, czyli –

ćwicz umysł w praktyce-kontynuacja

mgr Elżbieta Korzeniowska

 

17.

Matematyka

SP7M-3/2009

Zabawy matematyczne jako formy aktywizujące i motywujące uczniów do nauki matematyki- kontynuacja

mgr Elżbieta Korzeniowska

18.

Przyroda

SP7-1/2009

,,Z przyrodą na TY” –kontynuacja

mgr Elżbieta Dudek

19.

Język polski

SP7JP-1/2009

Teatr-sztuką wyobraźni” .Autorski program edukacji literacko-teatralnej w kl. IV-VI SP -kontynuacja

mgr Agnieszka Żółtowska

20.

Język polski

SP7JP-1/2012

,,Ortografia da się lubić”- nowy

mgr Iwona Maciejewska

21.

Logopedia

SP7LO-1/2010

Program autorski „Stymulowanie rozwoju mowy uczniów klas 1-3. Program działań logopedycznych w oparciu o zainteresowania czytelnicze” -kontynuacja

mgr Agnieszka Kardas

22.

Logopedia

SP7LO-2/2010

,,Gimnastyka Buzi na wesoło” -kontynuacja

 

mgr Kamila Gawin

23.

Religia

SP7R-1/2009

Program działalności Caritasu -kontynuacja

mgr Natalia Bronka

24.

Biblioteka

SP7B-1/2009

Wychowawcza rola biblioteki szkolnej” -kontynuacja

mgr Henryka Thiele

 

 

 

 

 

 

 

Programy europejskie w roku szkolnym 2012/2013

 

Lp.

Przedmiot

Symbol programu

Nazwa innowacji

Autor programu

1.

Matematyka

SP7M1/2012

,,Matematyka inspiracją do poszukiwania kraju”

mgr Elżbieta Korzeniowska

 

2.

Język angielski i edukacja wczesnoszkolna

SP7JAEW-1/2012

,,Let’s make friends”-e-Twinning

mgr Beata Rudecka

mgr Ewa Nowak

 

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2012/2013

 

Lp.

Przedmiot

Symbol programu

Nazwa innowacji

Autor programu

 

 

1.

Matematyka

SP7M-4/2009

Wdrażanie skutecznych rozwiązań w rozwijaniu kompetencji matematycznych

mgr Elżbieta Korzeniowska

 

2.

Język angielski

SP7JA-1/2012

Spotkanie z Australią

mgr Grażyna Wojdan-Szymczak

 

 

 

Programy autorskie zatwierdzone są do realizacji w SP nr 7 w roku szkolnym 2012/2013 przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.