Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

-> LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA


 

Szkolny zestaw programów nauczania

obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie

w roku szkolnym 2017/2018

Szkolny

nr

Klasa

Nazwa programu

Autor programu

Religia

SP7/RE I/2017

1

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 z 09.04.2010

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

SP7/RE I/2016

2

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 z 09.04.2010

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

SP7/RE I/2015

3

W drodze do Wieczernika

AZ-1-01/10 z 09.04.2010

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

SP7/RE 4-8/2017

4

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 z 09.04.2010

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

SP7/RE II/2016

5

Poznaję Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10 z 09.04.2010

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

SP7/RE II/2015

6

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 z 09.04.2010

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

SP7/RE 7-8/2017

7

Odsłonić twarz Chrystusa

AZ-3-01/10 z 09.04.2010

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Edukacja wczesnoszkolna

SP7/EW/2017

1

OTO JA program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu.

Karina Mucha Anna Stalmach-Tkacz Joanna Wosianek

SP7/EW/2016

2

Program nauczania dla I etapu- edukacji wczesnoszkolnej. Elementarz XXI wieku

Teresa Janicka-Panek, Barbara Bieleń, Hanna Małkowska - Zegadło

SP7/EW/2015 /2016

3

Program nauczania dla I etapu- edukacji wczesnoszkolnej. Elementarz XXI wieku

Teresa Janicka-Panek, Barbara Bieleń, Hanna Małkowska - Zegadło

Język angielski

SP7/JA I/2017

1

Program nauczania

języka angielskiego I etapu edukacyjnego

(szkoła podstawowa, klasy 1-3)

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikora

SP7/JA I/2016

2

Program nauczania

języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego

Szkoła Podstawowa, klasy 1-3

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

SP7/JA I/2015

3

Program nauczania

języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego

Szkoła Podstawowa, klasy 1-3

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

SP7/JA 4-8/2017

4

Program nauczania języka angielskiego

zgodny z nową podstawą programową dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-8)

Ewa Piotrowska Tomasz Sztyber

SP7/JA II/2016

5

Program nauczania języka angielskiego

zgodny z nową podstawą programową dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6)

Ewa Piotrowska Tomasz Sztyber

SP7/JA II/2015

6

Program nauczania języka angielskiego

zgodny z nową podstawą programową dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6)

Ewa Piotrowska Tomasz Sztyber

SP7/JA 7-8/2017

7

Program nauczania języka angielskiego

dla klas IV- VIII.

Joanna Stefańska

Język polski

SP7/JP 4-8/2017

4

Między nami. Program nauczania

języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV-VIII)

Joanna Piasta-Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Prylińska

SP7/JP/2016

5

Między nami. Program nauczania

języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV-VI)

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

SP7/JP/2015

6

Między nami. Program nauczania

języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV-VI)

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

SP7/JP 7-8/2017

7

Między nami. Program nauczania

języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV-VIII)

Joanna Piasta-Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Prylińska

Historia i społeczeństwo

SP7/HiS 4-8/2017

4

Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Tomasz Maćkowski

SP7/HiS/2016

5

Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Tomasz Maćkowski

SP7/HiS/2015

6

Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Tomasz Maćkowski

SP7/HiS 7-8/2017

7

Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Tomasz Maćkowski

Matematyka

SP7/MA 4-8/2017

4

Matematyka z Plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

SP7/MA/2016

5

Matematyka z Plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

SP7/MA/2015

6

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

SP7/MA 7-8/2017

7

Matematyka z Plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Przyroda

SP7/PR4/2017

4

Program nauczania przyrody w kl. 4 szkoły podstawowej ,,Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko

SP7/PR/2016

5

Program nauczania przyrody w kl. 4-6 szkoły podstawowej ,,Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko

SP7/PR/2015

6

Program nauczania przyrody w kl. 4-6 szkoły podstawowej ,,Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko

Biologia

SP7/BI 7-8/2017

7

Program nauczania biologii w kl. 5-8 szkoły podstawowej ,,Puls Życia”

Anna Zdziennicka

Technika (kl. 4)/Zajęcia techniczne (kl. 5-6)

SP7/TE4-6/2017

4

Technika w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

Bogusław Stanecki, Czesław

Stanecki

SP7/ZT/2016

5

Zajęcia techniczne w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

Bogusław Stanecki, Czesław

Stanecki

SP7/ZT/2015

6

Zajęcia techniczne w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

Bogusław Stanecki, Czesław

Stanecki

Plastyka

SP7/PL 4-7/2017

4

Program nauczania plastyki w klasach IV–VII szkoły podstawowej „Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

SP7/PL/2016

5

Do dzieła!”

Program nauczania plastyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

SP7/PL/2015

6

Do dzieła!”

Program nauczania plastyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

SP7/PL 7/2017

7

Program nauczania plastyki w klasach IV–VII szkoły podstawowej „Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Muzyka

SP7/MU 4-7/2017

4

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki". Kl. IV - VII

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

SP7/MU/2016

5

Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej – „I gra muzyka"

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

SP7/MU/2015

6

Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej – „I gra muzyka"

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

SP7/MU 7/2017

7

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki". Kl. IV - VII

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Informatyka (kl. 4 i 7-8)/Zajęcia komputerowe( kl. 5-6)

SP7/IN 4-8/2017

4

Program nauczania informatyki szkole podstawowej Lubię to! Klasy IV - VIII

Michał Kęska, Grażyna Koba

SP7/ZK/2016

5

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Grażyna Koba

SP7/ZK/2015

6

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Grażyna Koba

SP7/IN 7-8/2017

7

Program nauczania informatyki szkole podstawowej Lubię to! Klasy IV - VIII

Michał Kęska, Grażyna Koba

Wychowanie fizyczne

SP7/WF 4-8/2017

4

"Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej" wyd. Fosze, Rzeszów 2017

Krzysztof Warchoł

SP7/WF/2016

5

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja. Szkoła podstawowa – klasy IV - VI. Poradnik metodyczny”

Urszula Kierczak

SP7/WF/2015

6

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja. Szkoła podstawowa – klasy IV - VI. Poradnik metodyczny”

Urszula Kierczak

SP7/WF 7-8/2017

7

"Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej" wyd. Fosze, Rzeszów 2017

Krzysztof Warchoł

Geografia

SP7/GE 7-8/2017

7

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”. Klasy 7-8

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Chemia

SP7/CH 7-8/2017

7

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”. Kl. 7-8

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Fizyka

SP7/FI 7-8/2017

7

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”. Kl. 7-8

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

Język niemiecki

SP7/JN 7-8/2017

7

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII–VIII, poziom II.2./A1)

Anna Jaroszewska

Wychowanie do życia w rodzinie

SP 7/WDŻ/2017

5

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

Teresa Król

SP 7/WDŻ/2016

6

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

Teresa Król


Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly