Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

-> LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA


 

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

lp

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

UWAGI/ REALIZACJA

WRZESIEŃ

1.

Rada pedagogiczna

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 , zatwierdzenie dokumentacji szkolnej

Dyrektor, wicedyrektorzy

1 IX 2017

 

2.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczysty apel dla klas I-VI

Nauczyciele , wychowawcy klas.

Prowadzenie: M. Tomaszewska
Poczet sztandarowy :R. Kiedrowski.
Dekoracja: zespół do spraw wystroju szkoły(
Chmielowska Małgorzata,

Rudecka Beata , Kosowska Iwona, Krajewska Weronika )

4 IX 2017

 

3.

Narodowe Czytanie Wesela

(przybliżenie sylwetki Stanisława Wyspiańskiego)

 

P. Kozłowski

IX 2017

 

4.

Sprzątanie Świata –w ramach zajęć dydaktycznych w poszczególnych

Wg planu nauczycieli przyrody

E. Dudek

M. Tomaszewska

A. Kardas

IX 2017

 

5.

Zebranie Rodziców klas 1-7

Spotkania z rodzicami.

Zapoznanie rodziców z WSO, PSO, Statutem Szkoły, procedury (kontaktu z rodzicami, pomocy przedmedycznej, korzystania z monitoringu) oraz zarządzenie ws. podręczników. Poinformowanie o kalendarzu na bieżący rok szkolny, planie wychowawczym klasy i in. Zebranie koniecznych zgód rodziców.

Wychowawcy klas 4 – 7

nauczyciele

12 IX 2017

 

6.

Festyn „Powitanie jesieni” organizowany wspólnie z Radą Osiedla „Wspólny Dom”, oraz Radą Rodziców SP 7

 

Dyrektor

nauczyciele

i wychowawcy klas

23 IX 2017

 

7.

II Ogólnopolska Olimpiada dla Gimnazjalistów

 

B. Kuma

IX 2017

III 2018

 

8.

Akcja „Mam przyjaciela”

Akcja szkolna „Mam przyjaciela” wg planu pedagoga szkolnego

I. Wasilewska,

M. Podgórzańska

IX 2017

???

9.

Bezpieczna droga do szkoły – Przyjaciele Gryfusia”

wg planu pedagoga szkolnego

I. Wasilewska

IX 2017

???

10.

Próbny alarm przeciwpożarowy

 

Dyrektor

IX 2017

 

11.

Zdjęcia MAVI

Wg harmonogramu udział

w zdjęciach

Wicedyrektor, wychowawcy I- VI

21- 22 IX 2017

 

12.

Wybory do SU

Głosowanie uczniów w czytelni

Opiekunowie SU

IX 2017

 

13.

Mój Kościół na Pomorzu

Organizacja konkursu

W. Krajewska
B. Kuczyńska,
M. Staniszewska

IX 2017

 

14.

Dzień Sybiraka

Udział Pocztu sztandarowego

w uroczystościach miejskich

R. Kiedrowski

17 IX 2017

 

15.

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna- plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Dyrektor

14 IX 2017

 

16.

XVI Festiwal Nauki w Politechnice Koszalińskiej

Wg harmonogramu Politechniki Koszalińskiej

Wychowawcy

IX 2017

 

PAŹDZIERNIK

1.

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna – zmiany w prawie oświatowym

Dyrektor,

Grono pedagogiczne

17 X 2017

 

2.

Etap szkolny- Konkurs Języka Polskiego

Organizacja etapu szkolnego

A. Żółtowska

X 2017

 

3.

Etap szkolny- Konkurs Matematyczny

Organizacja etapu szkolnego

E. Korzeniowska, K. Łuczak

M. Podgórzańska, E. Moczała

X 2017

 

4.

Etap szkolny- Konkurs Języka Angielskiego

Organizacja etapu szkolnego

K. Piechocka

X 2017

 

5.

Konkurs Czytelniczy dla klas 3

Organizacja konkursu

D. Sokołowska

X 2017

 

6.

Dzień otwarty

Spotkanie z rodzicami klas 1-7

Wychowawcy klas

nauczyciele

10 X 2017

 

7.

Światowy Dzień Zwierząt

Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego apelu z okazji Światowego Dnia Zwierząt.

 

Wychowawcy klas

n-le świetlicy

X 2017

 

8.

IX Turniej Historyczny „Szare Szeregi”

Przygotowanie ucz. do konkursu

R. Kiedrowski

X 2017

IV 2018

 

9.

Wojewódzki Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych

 

B. Kuma, R. Kiedrowski

X 2017

III 2018

 

10.

XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Przygotowanie ucz. do konkursu

B. Kuma, R. Kiedrowski

X 2017

VI 2018

 

11.

Święto Drzewa

Impreza dla klas I - III

Zainteresowani nauczyciele, klasy ekologiczne z wychowawcami

X 2017

???

12.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Występ artystyczno-muzyczny

P. Kozłowski, K. Szymańska

Dekoracja: zespół do spraw wystroju szkoły

X 2017

 

13.

XVII Dzień Papieski

Organizacja apelu i wystawy

W. Krajewska, B. Kuczyńska,
M. Staniszewska

 

X 2017

 

14.

XII Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej

 

Przygotowanie uczniów do konkursu

W. Krajewska, B. Kuczyńska,
M. Staniszewska

X 2017

 

15.

Pasowanie pierwszoklasistów

Uroczysty apel, program artystyczny

Dyrektor,

Wychowawcy klas I

opiekun pocztu sztandarowego

X 2017

 

16.

Góra Grosza”

Zbiórka pieniędzy dla dzieci

z domów dziecka

Biblioteka szkolna

E. Gajda

X 2017

 

17.

,,Dzień idola ,Rockmana ''

Organizacja dnia przez SU

Samorząd Uczniowski kl 4- 7

6 X 2017

???

18.

IMS w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców

Rozgrywki wg ustalonego harmonogramu

W. Butrym, U. Krajewska

X 2017

???

19.

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Wg planu pracy nauczycieli biblioteki

E. Gajda

X 2017

 

20.

Mój Różaniec

 

Organizacja konkursu

W. Krajewska,

X 2017

 

21.

Wojewódzki Konkurs Humanistyczny "Mali Mistrzowie Języka"

Organizacja konkursu

I. Maciejewska

X 2017
lub IV 2018

 

22.

Mój przyjaciel zwierzak „ -konkurs plastyczny dla klas 4

 

E. Dudek, A. Kardas

X 2017

 

LISTOPAD

1.

Dzień Niepodległości w kl. 1-3

Wystawa prac plastycznych w salach, pogadanki, udział w konkursach.

Wychowawcy klas 1-3

IX 2017

 

2.

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich Święta Niepodległości

wg harmonogramu Urzędu Miejskiego

p. R. Kiedrowski

p. B. Kuma

11 XI 2017

 

3.

Dzień otwarty

Spotkanie z rodzicami klas 1-7

Wychowawcy klas

nauczyciele

14 XI 2017

 

4.

Światowy Dzień Życzliwości

i Pozdrowień

wg harmonogramu

I. Wasilewska

XI 2017

 

5.

Rada szkoleniowa

 

Dyrektor

XI 2017

 

6.

Zabawa Andrzejkowa

kl. 1-3 w klasowe wróżby andrzejkowe

kl. 4-7 dyskoteka

Wychowawcy klas 1-3

Samorząd Szkolny kl.4-7

Wychowawcy klas 4-7

nauczyciele

XI 2017

 

7.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Wg harmonogramu

E. Gajda

XI 2017

 

8.

Dzień Bambosza

Organizacja dnia wg planu pracy SU

Samorząd Uczniowski kl. 4 – 7

22 XI 2017

????

9.

Pasowanie na czytelnika

Uroczystość w bibliotece szkolnej

E. Gajda

XI 2017

 

10.

VII Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej ,,Wyśpiewać Polskę"

Udział w festiwalu piosenki patriotycznej

L. Juszkiewicz

XI 2017

 

11.

Szkolny konkurs na ,,SZMACIANKĘ"

 

S. Gnyra

XI 2017

 

12.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Z poezją patriotyczną za pan brat

Organizacja konkursu

P. Kozłowski

XI 2017

 

13.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Organizacja imprezy

E. Gajda

XI 2017

 

14.

Góra Grosza

Udział w akcji , zbiórka pieniędzy dla dzieci

z domów dziecka

E. Gajda

XI 2017

???

15.

XVI Turniej Siatkówki Pracowników Oświaty o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie

Organizacja turnieju wg ustalonego harmonogramu

A. Hryckowian

XI 2017

 

GRUDZIEŃ

1.

Mikołajki

Spotkanie ze szkolnym Mikołajem

Upominki w klasach lub wyjścia do kina

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

Wychowawcy klas

6 XII 2017

 

2.

Dzień Mikołaja i Śnieżynek

Organizacja dnia wg planu pracy SU

Samorząd Uczniowski kl. 4- 7

6 XII 2017

???

3.

Zebrania z rodzicami

Spotkania w klasach

(informacja o proponowanych ocenach śródrocznych)

wychowawcy

5 XII 2017

 

4.

Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Słupsku

 

K. Szymańska

XII 2017

 

5.

Konkurs fotograficzny

Wg harmonogramu

p. M. Theis

p. B. Kaczkan

XII 2017

 

6.

Zwyczaje Świąteczne – konkurs z jęz. niemieckiego

Organizacja konkursu

K. Pawełczyk

XII 2017

 

7.

Akcja ,,Pomóż mi przetrwać zimę”

Zbiórka karmy dla zwierząt

z koszalińskiego schroniska

Udział w akcji zbierania karmy dla zwierząt w schroniskach

E. Gajda

XII 2017

???

8.

Jasełka szkolne

Występ dla rodziców uczniów, nauczycieli oraz uczniów kl.1-7

W. Krajewska

B. Kuczyńska

XII 2017

 

9.

IMS w Drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

Przygotowanie i wystawienie drużyny ( klasy 5-6)

W. Butrym, U. Krajewska,

A. Hryckowian

XII 2017

???

10.

Wojewódzkie IMS w szachach drużynowych

Przygotowanie i wystawienie drużyny ( klasy 1-6)

A. Hryckowian

XII 2017

???

11.

Międzyszkolne Zawody

Skok wzwyż przy muzyce”

Organizacja konkursu i przygotowanie zawodników do udziału z klas 4-6

Nauczyciele wychowania fizycznego

XII 2017

???

12.

Szkolny Konkurs na Najładniejszą Kartkę Bożenarodzeniową

organizacja konkursu

M..Chmielowska

B. Kuczyńska

XII 2017

 

13.

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie

B. Kuma

XII 2017

 

14.

Grota Betlejemska

Organizacja konkursu oraz przygotowanie wystawy prac

W. Krajewska

XII 2017

 

15.

Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna

 

Organizacja konkursu, wystawa prac

B. Kuczyńska

XII 2017

 

16.

Wieczornica patriotyczna

Organizacja konkursu

R. Kiedrowski

XII 2017

 

STYCZEŃ

1.

Akcja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zbiórka pieniędzy w świetlicy szkolnej

n-le świetlicy

I 2018

 

2.

Bale karnawałowe dla uczniów klas I – III

Dyskoteka dla uczniów klas IV- VI. Postacie z Disneya

Zabawa

Zabawa na holu szkolnym

wychowawcy kl. I – III

B. Kaczkan

wychowawcy kl. IV – VI

Samorząd Uczniowski kl. 4- 6

I 2018

 

3.

Wystawienie ocen półrocznych

 

Wszyscy nauczyciele

do 5 I 2018

 

4.

Dzień na ludowo

Organizacja dnia wg planu pracy SU

Samorząd Uczniowski kl. 4- 6

12 I 2018

???

5.

Apel podsumowujący wyniki I półrocza

Bezpieczeństwo podczas Ferii zimowych - apel

Podsumowanie pracy za I semestr

Wręczenie odznak wzorowego ucznia

Pogadanka z policjantem dotycząca bezpieczeństwa podczas Ferii zimowych

Dyrektor

Wicedyrektor, wychowawcy,

Opiekunki S.U. 1-3, 4-7

Pedagog szkolny

Świetlica szkolna

I 2018

 

6.

Ferie zimowe

Pogadanki w klasach na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

Wychowawcy klas

15 - 28 I 2018

 

7.

Wywiadówka – podsumowanie I półrocza

Spotkanie z rodzicami kl 1- 7

Wychowawcy klas

30 I 2018

 

8.

Rada klasyfikacyjna

i podsumowująca I semestr

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przez wychowawców oraz wicedyrektorów

Dyrektor, oraz panie wicedyrektor

11 I 2018

 

9.

Dzień Babci i Dziadka

Uroczystości w klasach I-III

Wychowawcy kl I-III

I 2018

 

10.

Babciu przeczytaj mi bajkę...”

Organizacja imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka

Nauczyciele biblioteki szkolnej

I 2018

???

11.

VIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej

Organizacja i przygotowanie uczniów do konkursu

W. Krajewska

M. Staniszewska

I - V 2018

 

12.

VI Noworoczny Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora SP 7 w Koszalinie

Organizacja turnieju

A. Hryckowian

I 2018

 

LUTY

1.

Konkurs plastyczny dla uczniów kl.6

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie międzyszkolnym

M..Chmielowska

II 2018

 

2.

Warsztaty IPN „Przystanek: Polska 1918-1989”

 

R. Kiedrowski

II 2018

 

3.

Warsztaty rękodzieła

Przygotowanie

Samorząd Uczniowski 4- 6

II 2017

 

4.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Przysłowiach i Powiedzeniach dla kl. IV "Polacy nie gęsi, swoje przysłowia znają"

Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursie

I. Maciejewska

II – III 2018

 

5.

Randka w ciemno w Bibliotece z książką

Organizacja konkursu

N. Mikulska

II 2018

???

6.

Konkurs literacko plast. (kl. 1,2)

Organizacja konkursu

D. Sokołowska

II 2018

 

7.

Konkurs Piosenki Angielskiej

Przygotowanie uczniów do konkursu międzyszkolnego

A. Kwiatkowska

II 2018

 

8.

VIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej

Organizacja konkursu

W. Krajewska , M. Staniszewska

II 2018

 

9.

XI Integracyjny Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora SP 7 w Koszalinie

Przygotowanie zawodników do udziału w turnieju

A. Hryckowian

II 2018

 

10.

IMS w siatkówce dziewcząt i chłopców

Przygotowanie zawodników klas 6 do udziału w zawodach

U. Krajewska, A. Hryckowian

II 2018

???

11.

IMS w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców

Przygotowanie zawodników klas 6 do udziału w zawodach

M. Majewski, W. Butrym

II 2018

???

12.

IMS w koszykówce chłopców

Przygotowanie zawodników klas 6 do udziału w zawodach

W. Butrym

II 2018

???

13.

IMS w Pływaniu drużynowym/ sztafety

Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach z klas 3- 6

U. Krajewska, A. Hryckowian, W. Butrym

II 2018

???

14.

Rada pedagogiczna

Podsumowanie pracy szkoły

w I semestrze r. szk. 2017/2018

Dyrektor

nauczyciele

6 II 2018

 

MARZEC

1.

Dzień otwarty szkoły dla przyszłorocznych pierwszoklasistów

Spotkanie z dyrektorem szkoły,

n-le przygotowują wszystkie sale lekcyjne

Dyrektor

III 2018

 

2.

Mały Konkurs Recytatorski

Przeprowadzenie eliminacji szkolnych i przygotowanie uczniów do udziału w konkursie

P. Kozłowski

III – IV 2018

 

3.

Rada pedagogiczna szkoleniowa

 

Dyrektor

III 2018

 

4.

Rada pedagogiczna

Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego na rok szk. 2018/2019

dyrektor

27 III 2018

 

5.

Zebranie z rodzicami lub dzień otwarty dla rodziców

Spotkanie z rodzicami kl. 1- 7

Wychowawcy klas

6 III 2018

 

6.

Dzień krawata

Organizacja dnia wg planu pracy SU

Samorząd Uczniowski kl. 4 – 6

7 III 2018

???

5.

Dzień w dresie

Organizacja dnia wg planu pracy SU

Samorząd Uczniowski kl. 4 – 6

16 III 2018

???

7.

Pożegnanie zimy – powitanie wiosny

Dzień Wiosny – dzień szalonej fryzury i pomalowanej twarzy

Impreza dla klas I-III

Impreza dla uczniów

Samorząd Uczniowski kl. I- III

wychowawcy klas I –III

Samorząd Uczniowski 4-7

21 III 2018

 

8.

Dzień Poezji

Organizacja konkursu

Nauczyciele biblioteki szkolnej

21 III 2018

???

9.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

i „Kangurek”

Organizacja konkursu

p. E. Korzeniowska

p. M. Motyl – Miszewska

III 2018

 

10.

Konkurs wiedzy Zuch

Organizacja konkursu

M. Theis

III 2018

 

11.

Szkolny Dzień Teatru

Występ poświęcony sztuce teatru

K. Szymańska

III 2018

 

12.

Koszyk Wielkanocny - konkurs

Organizacja konkursu

W. Krajewska

III 2018

 

13.

Wielkanocna Kartka Świąteczna

Organizacja konkursu

B. Kuczyńska , zespół artystyczny

III 2018

 

14.

Konkurs Poezji Angielskiej

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie międzyszkolnym

G. Wojdan- Szymczak

III 2018

 

15.

Konkurs wiedzy o Morzu Bałtyckim „ – dla klas 5

Organizacja konkursu

E. Dudek, A. Kardas,
M. Tomaszewska

III 2018

 

16.

Szkolne eliminacje do Olimpiady Malucha

 

n-le przedmiotów

III 2018

 

17.

Małe Olimpiady Przedmiotowe

Wg harmonogramu

Przewodniczący komisji konkursowych

III 2018

 

18.

Wiosenne Zespoły Metodyczne

Wg harmonogramu

 

III - IV 2018

 

19.

Wycieczka do Muzeum Wody dla wybranych klas 4-7

 

E. Dudek

M. Tomaszewska

A. Kardas

III 2018

 

20.

Międzyszkolny Turniej Ortograficzny

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie , przeprowadzenie eliminacji

I. Maciejewska (IV)

E. Gajda (V)

A Żółtowska (VI)
P. Kozłowski (VII)

III 2018

 

21.

Międzyszkolny konkurs literacki "Twórcze opowiadanie"

 

P. Kozłowski

III 2018

 

22.

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla kl. IV

 

E. Gajda

III 2018

 

23.

Turniej Recytatorski "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie

A. Żółtowska

III - IV 2018

 

24.

Konkurs recytatorski ,,Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie

M. Theis, B. Rudecka

III 2018

 

25.

Regionalny Konkurs Ortograficzny dla kl. III

Przeprowadzenie konkursu w SP 7

A. Linkiewicz,

E. Jonca-Gałązka,

J. Smoleńska

III - V 2018

 

26.

Rekolekcje Wielkopostne

Dyżury nauczycieli

p. wicedyrektor

III 2018

 

27.

Wiosenna przerwa świąteczna

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

29 III – 3 IV 2018

 

KWIECIEŃ

1.

"Znawcy Języka Polskiego"

Przeprowadzenie konkursu szkolnego

I. Maciejewska

IV 2018

 

2.

Turniej scrabble

Przeprowadzenie konkursu szkolnego

K. Szymańska

IV 2018

 

3.

Dzień otwarty

Spotkanie z rodzicami klas 1-7

Wychowawcy klas

nauczyciele

10 IV 2018

 

4.

Konkurs ortograficzny dla uczniów klas III

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie

J. Smoleńska,

E. Jonca-Gałązka,

A. Linkiewicz

IV 2018

 

5.

6.

Obchody Dnia Ziemi

Potyczki ekologiczne” – konkursy dla kl. 4 – 7

kl. 1-3

kl. 4-7

A.Linkiewicz, J.Smoleńska,
E.Jonca-Gałązka

M. Tomaszewska, E .Dudek, A Kardas

22 IV 2018

 

7.

Światowy Dzień Książki  i Praw Autorskich

 

E. Gajda

23 IV 2018

 

8.

Turniej jednego wiersza

"Moja mała ojczyzna"

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie międzyszkolnym

P. Kozłowski

IV 2018

 

4.

Szkolny Konkurs na Najładniejsza Kartkę Wielkanocną

Organizacja konkursu szkolnego

M. Chmielowska

B .Kuczyńska

IV 2018

 

9.

Turniej jednego wiersza

"Moja mała ojczyzna"

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie międzyszkolnym

P. Kozłowski

IV 2018

 

10

Międzyszkolne zawody pływackie
„Umiem pływać”

Przygotowanie uczniów

U. Krajewska

A. Hryckowian

IV 2018

???

11.

VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

Przygotowanie zawodników do udziału w konkursie

U. Krajewska

IV 2018

???

12.

IMS w Drużynowych Biegach Przełajowych

Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach

U. Krajewska, W. Butrym, M. Majewski

IV 2018

???

13.

Konkurs z jęz. ang. dla klas IV

Organizacja konkursu w szkole

G. Wojdan- Szymczak

IV 2018

 

14.

Konkurs kulinarny Mini Masterszefik -,,Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”

Organizacja i udział w konkursie

M.Motyl –Miszewska

A. Żółtowska

IV 2018

 

15.

Konkurs o ruchu drogowym

Organizacja konkursu

K. Prochota,

E. Zakrzewska -Bąk

IV 2018

 

16.

Święto Zdrowia

Pasowanie Uczniów do Klubu Wiewiórka

Uczniowie kl. 1

p. A. Kardas

p. B. Rudecka

IV 2018

 

17.

Spotkanie zespołów przedmiotowych w sprawie wyboru programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019

Spotkanie zespołów przedmiotowych w sprawie wyboru programów i podręczników na rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący zespołów przedmiotowych nauczyciele

Do 31 IV 2018

 

18.

Turniej Bezpieczeństwa

w Ruchu Drogowym

Przygotowanie uczniów

p. S. Gnyra

IV 2018

 

19.

Rada Pedagogiczna

Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły na r. szk. 2017/2018

Dyrektor

IV 2018

 

20.

Etap Międzyszkolnych Małych Olimpiad Przedmiotowych kl. 4 – 7

Organizacja i przeprowadzenie konkursu

Nauczyciele przedmiotu

IV 2018

 

21.

Dzień Czekolady

Organizacja konkursu

E. Gajda

12 IV 2018

???

22.

Światowy Dzień Książki  i Praw Autorskich

Organizacja imprezy

E. Gajda

23 IV 2018

???

23.

Dzień postaci z książki

Organizacja dnia wg planu SU

Samorząd Uczniowski kl. 4-7

20 IV 2018

???

24.

Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca – Dance Show

Organizacja imprezy

Samorząd Uczniowski 4 -7

27 IV 2018

???

25.

Apel z okazji Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja

Apel

R. Kiedrowski

I. Maciejewska

IV – V 2018

 

MAJ

1.

Sprawdzian Kompetencji

kl. III

Organizacja i przeprowadzenie sprawdzianu

Wicedyrektor

Wychowawcy kl. III

V 2018

 

2.

Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego

Organizacja konkursu

K. Szymańska

V 2018

 

3.

Mistrz matematyczny klas 6-tych

Organizacja konkursu szkolnego

E. Korzeniowska

V 2018

???

4.

Mistrz matematyczny klas 4-tych

Organizacja konkursu szkolnego

M. Podgórzańska

V 2018

???

5.

Mistrz matematyczny klas 5-tych

Organizacja konkursu szkolnego

K. Łuczak

V 2018

???

6.

Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony-poznajmy się bliżej

Organizacja konkursu

M. Chmielowska

L. Juszkiewicz, S. Gnyra

V 2018

 

7.

Konkurs Piosenki Angielskiej

kl. 1 - 3

Organizacja konkursu

Nauczyciele języka angielskiego uczący w klasach 1 -3

V 2018

???

8.

Konkurs Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie”

Organizacja konkursu

S. Gnyra

K. Łuczak

V 2018

 

9.

Europejski przekładaniec – konkurs wiedzy

Organizacja konkursu

E. Zakrzewska-Bąk

V 2018

 

10.

Święta Europy – konkurs plastyczny

Organizacja konkursu

E. Zakrzewska-Bąk

V 2018

 

11.

Konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego dla klas II-III

Organizacja konkursu

K.Prochota, E.Zakrzewska-Bąk

V 2018

 

12.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Udział pocztu sztandarowego

Dyrektor

R. Kiedrowski

B. Kuma

1- 3 V 2018

 

13.

69 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej

Udział pocztu sztandarowego

Dyrektor

R. Kiedrowski

B. Kuma

8 V 2018

 

14.

Olimpiada Malucha

Wg harmonogramu

K.Prochota, A.Linkiewicz

V 2018

 

15.

Dzień Szlafroka w Sp7

Organizacja dnia wg planu SU

Samorząd Uczniowski

11 V 2018

???

16.

IMS w piłce nożnej dziewcząt i chłopców

Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach

U. Krajewska,

W. Butrym

V 2018

???

17.

IMS w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców

Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach

M. Majewski

W. Butrym

V 2018

???

18.

IMS w biegach rozstawnych dziewcząt i chłopców

Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach

W. Butrym,

U. Krajewska

A. Hryckowian

V 2018

???

19.

Mistrzostwa Miasta w mini piłce nożnej

 

Ł. Korszański, P. Stołowski

V- VI 2018

 

20.

Bieg Wenedów

Udział w zawodach

U. Krajewska

A. Hryckowian

V 2018

 

21.

Zebrania z rodzicami

Poinformowanie o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania. Możliwość poprawy ocen

Wychowawcy

Dyżury nauczycieli

8 V 2018

 

22.

Tydzień Bibliotek

Organizacja imprezy

Nauczyciele biblioteki szkolnej

8 – 15 V 2018

???

23.

Konkurs z jęz. ang. dla klas V

Organizacja konkursu w szkole

K. Piechocka

V 2018

 

24.

Konkurs krajoznawczy – j.niem

Organizacja konkursu w szkole

K. Pawełczyk

V 2018

 

25.

Matka w oczach dziecka

Organizacja konkursu

W. Krajewska, B. Kuczyńska

V 2018

 

26.

Konkurs na etiudę filmową

 

P. Kozłowski

V 2018

 

CZERWIEC

1.

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja uczniów za r. szk. 2017/2018

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas

14 VI 2018

 

2.

Dzień Plażowicza

Organizacja imprezy wg planu SU

Samorząd Uczniowski kl. 4 – 7

8 VI 2018

???

3.

Dzień otwarty dla rodziców klas 1-6

Spotkania indywidualne z rodzicami

Wychowawcy klas 1- 7

n-le uczący

12 VI 2018

 

4.

Międzyszkolne Zawody Pływackie klas drugich

Przygotowanie zawodników do udziału w zawodach

Ł. Korszański,

A. Hryckowian,

W. Butrym

VI 2018

???

5.

Dzień Sportu, Dzień Dziecka

Organizacja imprezy

n-le wychowania fizycznego

wychowawcy klas

 

VI 2018

 

6.

W krainie radości

Program artystyczny dla przyszłych pierwszoklasistów

M. Motyl – Miszewska

K. Prochota

VI 2018

 

7.

Mistrzostwa SP 7 w szachach na rok 2018

Organizacja i przeprowadzenie konkursu

B. Kuma

VI 2018

 

8.

Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom

Włączenie się w akcję

E. Gajda

VI 2018

???

9.

Apel podsumowujący II semestr w roku szkolnym 2017/2018-
,, Najlepsi spośród nas''
Bezpieczne Wakacje

Apel dla uczniów klas I-VI

Pedagog,

Opiekunki SU 1-3, 4-7

nauczyciele świetlicy

VI 2018

 

10.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

Uroczysty apel kl. 1 – 7

Nauczyciele , wychowawcy klas prowadzenie:

L. Juszkiewicz,
poczet sztandarowy :

R. Kiedrowski,
dekoracja : zespół do spraw wystroju

22 VI 2018

 

Opracowała: Kamila Łuczak  

 

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly