tel.: 94 348 07 04
mail: sekretariat@sp7koszalin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego

Zastępstwa

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA

Certyfikat "Bezpieczna szkoła"

W województwie doceniono kolejne szkoły
Najważniejszym elementem programu, jest nagrodzenie placówki oświatowej, która w ostatnim roku szkolnym wykazała się ciekawym pomysłem na bezpieczeństwo. Każda z placówek miała za zadanie opracować i zrealizować w czasie trwania roku szkolnego inicjatywę profilaktyczną podnoszącą bezpieczeństwo na jej terenie. Nadesłano wiele pomysłów promujących bezpieczeństwo w szkole. Ze wszystkich zgłoszonych organizatorzy wybrali w tym roku najciekawsze.

22.06.2010 roku w Sali Senatu Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się finał Programu „Bezpieczna Szkoła".

Laureatami tej edycji programu zostały następujące placówkioświatowe:
1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie otrzymuje tytuł „Bezpiecznej Szkoły" za objęcie działaniami profilaktycznymi wszystkich osób, które uczestniczą w życiu szkoły, ze szczególnym naciskiem na środowisko rodziców i nauczycieli. Aby zintegrować i poprawić komunikację pomiędzy rodzicami i nauczycielami zorganizowany został rajd bezpieczeństwa, w którym startowali rodzice wraz ze swoimi dziećmi. Szkoła ta uczestniczy w programie Bezpieczna Szkoła prawie od samego początku. Inicjatywy profilaktyczne, które podejmuje i zgłasza do konkursu charakteryzują się ogromną trafnością w doborze zastosowanych środków oddziaływania, prostotą i uniwersalnością.

2. Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie tytuł „Bezpiecznej Szkoły" otrzymuje za innowacyjność i zastosowanie kompleksowych, obejmujących nie tylko szkołę, lecz także środowisko lokalne rozwiązań w profilaktyce zagrożeń związanych z Internetem i cyberprzestrzenią. Zgłoszona inicjatywa, pokazała, że profilaktyka może wyjść poza mury szkoły, a oprócz roli edukacyjnej, może być również wspaniałym sposobem na dobrą zabawę i formę spędzania czasu wolnego.

3. Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim tytuł „Bezpiecznej Szkoły" otrzymuje za wszechstronną profilaktykę w obszarze handlu ludźmi. Pracownicy bursy na podstawie obserwacji wydarzeń i zachowań swoich podopiecznych trafnie zdiagnozowali istniejący problem, uświadomili go uczniom oraz podjęli różnorodne oddziaływania wychowawcze i edukacyjne, realizowane samodzielnie, a także przy udziale partnerów zewnętrznych. Warto podkreślić szczególny charakter placówki wychowawczej jaką jest bursa szkolna oraz specyfikę i uwarunkowania prowadzonej tam profilaktyki.
 
Informacja z Polskiego Radia Szczecin
3 szkoły z certyfikatem "bezpieczna"
Trzy szkoły z województwa zachodniopomorskiego otrzymały dziś certyfikat "Bezpieczna szkoła". W Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się finał siódmej edycji konkursu organizowanego przez policję. W tym roku do rywalizacji przystąpiło ponad 70 szkół. Honorową statuetkę i certyfikat otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 5 ze Szczecina,

Szkoła Podstawowa nr 7 z Koszalina
oraz Bursa Szkolna ze Stargardu Szczecińskiego. - Pomysły pedagogów na programy profilaktyczne dla uczniów są nie tylko ciekawe, ale i nowatorskie - mówi podkomisarz Marzenia Maćkowiak-Pluta.


Informacja z „
Wiadomości szczecińskich” z dn.23.06.10rFinał „Bezpiecznej Szkoły” (zaktualizowane)Kategoria: Nauka | kursy i szkoleniaSzkoła to nie tylko lekcje. W jej murach uczniowie spędzają wiele godzin każdego dnia. Należy więc zastanowić się nad tym co zrobić, aby ten czas spędzany był w bezpieczny sposób i w bezpiecznych warunkach - przekonuje Policja. Dlatego od sześciu już lat realizuje program „Bezpieczna Szkoła”.
Laureaci tegorocznej edycji "Bezpiecznej Szkoły" / fot. KWP

Program „Bezpieczna Szkoła” to całoroczne działania profilaktyczne Policji i nauczycieli połączone z konkursem na najbezpieczniejsze i najbardziej aktywne w sferze poprawy bezpieczeństwa placówki oświatowe oraz wymianą wiedzy i doświadczeń podczas nauki na „Policyjnym Studium Bezpieczeństwa”. Ma on na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych. Elementem, na który wszyscy uczestnicy z pewnością czekają, jest finałowy wybór placówki oświatowej z najciekawszym pomysłem na bezpieczeństwo.

Każda z placówek miała za zadanie opracować i zrealizować w czasie trwania roku szkolnego inicjatywę profilaktyczną podnoszącą bezpieczeństwo na jej terenie. Nadesłano wiele pomysłów promujących bezpieczeństwo w szkole. Ze wszystkich zgłoszonych organizatorzy wybrali w tym roku najciekawsze. Dziś dzień finału akcji. O godzinie 11, w Sali Senatu Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Jana Pawła II, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Fundacji „Razem Bezpieczniej” oficjalnie ogłosili finalistów.Najbardziej wytrwali otrzymują nagrody i wyróżnienia. Uczestnicy programu otrzymają dyplomy ukończenia Policyjnego Studium Bezpieczeństwa podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Szkoły uznane za najbezpieczniejsze w ocenie realizowanych działań profilaktycznych otrzymają honorowe statuetki „Bezpiecznej Szkoły”, Certyfikat „Bezpiecznej Szkoły” oraz nagrody rzeczowe. Realizacja tegorocznej edycji Programu „Bezpieczna Szkoła” jest możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa zachodniopomorskiego.Spośród wielu szkół zgłoszonych do konkursu, najlepsze okazały się:- Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie która otrzymała tytuł „Bezpiecznej Szkoły” za objęcie działaniami profilaktycznymi wszystkich osób, które uczestniczą w życiu szkoły, ze szczególnym naciskiem na środowisko rodziców i nauczycieli.


- Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie, nagrodzona za innowacyjność i zastosowanie kompleksowych rozwiązań w profilaktyce zagrożeń związanych z Internetem i cyberprzestrzenią.

- Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim, która tytuł „Bezpiecznej Szkoły” otrzymała za wszechstronną profilaktykę w obszarze handlu ludźmi.Na wyróżnienia zasłużyły też Gimnazjum w Marianowie, które podjęło działania profilaktyczne w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom związanym z Internetem oraz praca profilaktyczna w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 2 w Chojnie.Uroczystość uświetnił występ chóru „Cavatina” z Gimnazjum w Maszewie pod dyrygenturą Pani Jolanty Ślęzak.- Jedna z placówek zauważyła, że u niej w szkole wśród młodzieży ogromnym problemem jest niechciana aktywność dzieci w internecie i zagrożenia z tym związane, inna szkoła zwróciła uwagę na problem handlu ludźmi