tel.: 94 348 07 04
mail: sekretariat@sp7koszalin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego

Zastępstwa

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA

Certyfikaty, tytuły i programy

C E R T Y F I K A T Y , T Y T U Ł Y  I  PROGRAMY

 

  • Certyfikat potwierdzający udział w programie udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Edycja 2017/2018
  • Certyfikat  przyznany przez Studium Prawa Europejskiego"Świetlica Szkolna Przyjazna Uczniom"
  • Certyfikat potwierdzający udział w programie " Śniadanie Daje Moc"
  • Certyfikat III Edycji Programu Inst.Ling dla Szkół
  • Certyfikat Jakości Kształcenia Języków
  • CertyfikatCertyfikat uczestnictwa w Międzynarodowym Badaniu nad Zachowaniami Zdrowotnymi Młodziezy Szkolnej HBSC 2014 (Health Behaviour in School-Aged Children)
  • Certyfikat "Lepsza Szkoła" edycja 2014/2015
  • Certyfikat udziału w III Edycji Projektu "Szlakiem programu infrastruktura i środowisko "
  • Dyplom za udział w drugiej edycji programu edukacyjn0-profilaktycznego
  • "Chroń Dziecięce Uśmiechy"

 

 

  • Projekt WORD SEARCHERS AND CULTURE EXPLORERS został wyróżniony ODZNAKĄ JAKOŚCI eTwinning.
  • Europejska Odznaka Jakości zdobyta za realizacje projektu eTwinning - r. szk. 2011/2012
  • Polska Odznaka Jakości zdobyta za realizację projektu w programie eTwinning - r. szk. 2011/2012
  • Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły - r. szk. 2009/2010
  • Certyfikat Szkoły z Klasą - 2003r.
  • Tytuł Szkoły Odkrywania Talentów - r. szk. 2011/2012
  • Tytuł Szkoły Myślenia2009/2010
  • Dyplom Czystych Rąk – III edycja Akademii Czystych Rąk Carex - r. szk. 2012/2013

 

P R O G R A M Y 

STAŁE:

 • Ogólnopolski program społeczny „Szkoła bez przemocy”
 • Zachodniopomorski program „Bezpieczna szkoła”
 • Ogólnopolski program „Lepsza Szkoła”
 • Autorski program dla uczniów kl. VI „Lepszy start”
 • Program profilaktyczny „Między nami kobietkami”
 • Ogólnopolskie programy „Mleko dla szkół”, „Owoce w szkole”
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Przyroda wokół nas – Ptaki”
 • Ogólnopolska kampania „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Mam haka na raka”
 • Miejski program edukacyjny „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”
 • Program profilaktyczny KW Policji w Szczecinie „Przyjaciel Gryfusia”
 • Ogólnopolski program WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”

 

SPORADYCZNE:

 • Program edukacji antynikotynowej dla uczniów kl. I – III „Nie pal przy mnie, proszę”
 • Autorski program profilaktyczny Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie „Mam takie marzenie, taki cel”
 • Program edukacyjny „Wolność oddechu. Zapobiegaj astmie”
 • Ogólnopolski program „Edukacja z Internetem TP” pod patronatem Fundacji Orange kl. II

 

NOWE:

 • Europejski program eTwinning (w trzech nowych obszarach: zdrowe odżywianie, matematyka, j. angielski )
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Śniadanie daje moc”
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Bezpieczne życie”, Część I „Odnaleźć Zgubka”
 • Ogólnopolski program „Zdrowo najedzeni”