tel.: 94 348 07 04
mail: sekretariat@sp7koszalin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego

Zastępstwa

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA

Historia szkoły

                 Historia Szkoły od 1955 roku.

***
1 września 1955przy ulicy Chełmońskiego 10 powstała Szkoła Podstawowa nr 7. Naukę rozpoczęło 405 uczniów w 11 oddziałach. Organizatorem i pierwszym kierownikiem szkoły była Kazimiera Sobolewska - okres kadencji 1955-58r.
***
1958/1959 - założono Szkolną Kasę Oszczędnościową
***
1961 - wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową.
*** 
1958-1962 - szkołą kierował Władysław Klinkosz.
***
1962-1965 - Szkołę Podstawową przekształcono w Szkołę Ćwiczeń.  Dyrektorem szkoły jest Florentyna Dzięgielewska.
***
1965 - 1968
- funkcję dyrektora szkoły pełni Tadeusz Cierpiszewski.

1968/1969funkcję dyrektora pełni Zdzisława Andryszewska.
***
1970/1971 - szkołę przeniesiono na ulicę Racławicką 9, uczy się w niej 800 uczniów.
***
1971/1972 - szkołę podzielono: uczniowie kl. I-V uczyli się w Szkole nr 1,

 a klasy VI-VIII w Szkole nr11 .
***
1972/1973 - szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Wojska Polskiego 36.

***
1 września 1972 - zaczyna działalność Spółdzielnia Uczniowska "Rumcajs" .
*** 
1969-1973 - dyrektorem szkoły była Alicja Zagórska.
***
1973/1974 - powołano Pedagoga Szkolnego, szkołą kierowała ponownie Zdzisława Andryszewska. .
***
1974-1988 - dyrektorem szkoły była Zofia Korczyńska.
***
31 maja 1975 - szkole nadano imię i sztandar. Odsłonięto Tablicę Pamiątkową.
***
Październik 1975 - Szczepowi Harcerskiemu nadano imię por. Mieczysława Kalinowskiego oraz sztandar.
***
1974/1975 - powstało Koło Miłośników Przyrody·
***
1977 - uroczyste pasowanie Pierwszaków. Powstała Złota Księga Szkoły. Wprowadzono Srebrną Odznakę "Mistrz Wiedzy".
***
1988-1990 - na stanowisku dyrektora była Wiesława Szmulew.
*** 
październik 1990dyrektorem szkoły została Jadwiga Tomaszewska. Funkcję tą pełniła przez okres 10 lat, tj. do 2000 roku.
***
W 1995 roku odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia istnienia szkoły.
***

01.09.1999 wprowadzono sześcioklasową szkołę podstawową

***

15.03.1999 r. - 2000Uczniowie szkoły brali udział w programie „SOKRATES” współracując głównie ze szkołami w Niemczech.
*** 
1.09.2000 - dyrektorem szkoły została Aleksandra Kacprzak

***

kwiecień 2001 Szkoła jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Klas III.
***
pażdziernik 2003
szkoła otrzymała certyfikat "SZKOŁA Z KLASĄ”.
*** 
2004 
- szkoła po raz pierwszy zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Fotografii Dziecięcej.
***
18.11.2005
- 50-lecie szkoły. Szkoła została wyróżnionaMedalem"PRO MEMORIA" oraz odznaką honorową PCK III stopnia
***

Od początku istnienia Szkoły uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Nasi uczniowie uzyskują liczne nagrody na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim w konkursach przedmiotowych. plastycznych i zawodach sportowych.

***
01.09.2007  - wprowadzono język angielski i klasy  "zerowe"
***
2009/2010  - otrzymaliśmyTytuł "Szkoły Myślenia" 
***
22 listopada 2010  - oddano do użytku boisko po modernizacji  
***
2011  - oddano do użytku plac zabaw dla najmłodszych
 *** marzec 2011  - udostępniono uczniom e- kiosk
 
 ***

czerwiec 2012  - szkoła otrzymała certyfikat"Szkoły Odkrywania Talentów "

czerwiec 2012  - szkoła  otrzymała Europejską Odznakę Jakości e Twinning,gdyż praca za projekt "Maths as an incentive for youngsters to find a lot about foreign countries"
została oceniona,jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

czerwiec- listopad  2012   przeprowadzono termomodernizację budynku szkolnego 

*** 
1.09.2018 - dyrektorem szkoły została Katarzyna Socha-Dąbrowska