Szkoła Podstawowa NR 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobrane

Problemy z LOGOWANIEM do dziennika elektronicznego, prosimy zgłaszać na następujący mail: dziennikpomoc@sp7koszalin.pl

-> LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA


Konto  Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
14 8566 0003 0601 0988 3005 0001

 

 

 

Protokół nr 1

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7

im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

z dnia 19 września 2017 r.

Zebranie odbyło się wg poniższego porządku obrad:

  1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

  1. Ustalenie obecności członków Rady Rodziców.

  1. Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z Panią Dyrektor.

  1. Uchwała nr 1: ukonstytuowanie się Rady Rodziców poprzez wyłonienie Prezydium,

w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Stawski

Zastępca Przewodniczącego: Natalia Witkowska

Joanna Drzewiecka

Skarbnik: Magdalena Walczak

Protokolant: Iwona Lis

Członkowie: Justyna Justyńska

Justyna Huba

Aneta Oleksy

Zenon Staciwa

  1. Spotkanie z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych i zapoznanie z ofertą.

Wyznaczono kolejny termin spotkania Prezydium Rady Rodziców na dzień 25 września 2017 r.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół nr 2

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7

;im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

z dnia 25 września 2017 r.

Zebranie odbyło się wg poniższego porządku obrad:

  1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

  1. Ustalenie obecności członków Rady Rodziców (załącznik).

  1. Uchwała nr 2: wybór ubezpieczyciela.

Dnia 25 września 2017 r. doszło do kolejnego spotkania Prezydium Rady Rodziców i przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Przeanalizowano następujące oferty:

- Compensa,

- Axa Direct,

- Interrisk,

- Gothaer.

Po analizie przedstawionych ofert, większością głosów (8 osób za, 1 wstrzymała się) wybrana została oferta towarzystwa AXA Direct w wysokości 28zł.

Szczegółowe dane dotyczące oferty znajdują się na stronie szkoły w zakładce Rodzice -> Rada Rodziców.

  1. Uchwała nr 3: wysokość składki na Radę Rodziców.

Dnia 25 września 2017 r. Prezydium Rady Rodziców jednogłośnie podjęło decyzję dotyczącą wysokości składki rocznej:

- pierwsze dziecko 30zł

- drugie dziecko 20zł

- trzecie dziecko 10 zł

- czwarte i kolejne 0 zł.

Wpłat należy dokonać do dnia 30 listopada 2017 r. na konto Rady Rodziców ze wskazaniem klasy.

W przypadku rezygnacji z udziału w składce, pisemną decyzję powinien złożyć przedstawiciel klasy u Prezydium Rady Rodziców.

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

koszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly