Wytyczne GIS, MZ, MEN

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia przygotowali wytyczne skierowane dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych w zakresie:

 1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 2. Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

 3. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych