sekretariat@sp7koszalin.pl

 

aktualnosci obrazek1a googleclass

 


Dostępność

Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp7.koszalin.pl

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia

 • Niektóre dokumenty, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Socha Dąbrowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 94 348 07 04

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 7
  im. I Armii Wojska Polskiego
  ul. Wojska Polskiego 36
  75 -712 Koszalin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 09-43-48-07-04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą:

 • jedno wejście główne - od strony ulicy Wojska Polskiego;
 • dwa wyjśćia awaryjne:

- wyjście ewakuacyjne nr 1 - szczyt budynku od strony boiska szkolnego

- wyjście ewakuacyjne nr 2 - od strony placu apelowego.

Podjazd dla niepełnosprawnych jest przed wejściem głównym.

Wyjścia ewakuacyjne nie są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne (schody).

Na terenie szkoły znajduje się jedno miejsce parkingowe.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Brak windy wewnętrznej. Pracownik merytoryczny może przyjść do interesanta.

Osoba niepełnosprawna ma bezpośredni dostęp do sekretariatu i dyrektora szkoły  (pomieszczenia są na paterze).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Gorący posiłek

posilekRED

covid 19

Świetlica szkolna

Nasi uczniowie

uczniowie2020

Kl.5b w Biskupinie

Co się dzieje w kl. 2c

Święto drzewa

 

giz

Kreatywny Świetliczak

kreatywny

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobranekoszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly