II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji "Przerwa na czytanie"

LINK DO ZDJĘĆ

https://drive.google.com/drive/folders/1ar3k_pE1MOJOnUQGjyzl2NhwJHX0DKcR?usp=sharing

Udział szkoły w II Międzynarodowej edycji VI  Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. "Przerwa  na czytanie"- bicie rekordu w czytaniu na przerwie"