Rekrutacja dodatkowa do zajęć unijnych

Szanowni Państwo,

w przedsionku szkoły została wystawiona urna do której można wrzucać zgłoszenia do zajęć z projektu "Fabryka Kompetencji Kluczowych".

 Formularz zgłoszeniowy

 Regulamin rekrutacji

 

Z powodów niezależnych od szkoły, wprowadzono następujące zmiany do wybranych zajęć:

 - Koło języka niemieckiego dla uczniów klas V-VIII:

                      zmniejszono liczbę grup do 1, liczebność w grupie nie uległa zmianie (nadal jest to 8 osób)

 - Zajęcia z zakresu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijania kompetencji informatycznych dla uczniów klas IV-VIII:

                      utworzono dodatkową grupę (możliwość przyjęcia dodatkowych 11 osób)

 - Zajęcia w zakresie programowania robotów edukacyjnych w języku Blockly dla uczniów klas I-VIII:

                      zwiększono liczbe godzin do 31 dla każdej grupy

 

Ilość miejsc w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

 - Koło języka niemieckiego dla uczniów klas V-VIII: 3 miejsca wolne

 - Zajęcia z zakresu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijania kompetencji informatycznych dla uczniów klas IV-VIII: 18 miejsc wolnych

 - Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk biologicznych "W królestwie zwierząt i roślin" dla uczniów klas V-VIII: 5 miejsc wolnych

 - Zajęcia w zakresie programowania robotów edukacyjnych w języku Blockly dla uczniów klas I-VIII: 6 wolnych miejsc w grupie I-III (środa) oraz 11 wolnych miejsc

w grupie IV-VIII (sobota)

 - Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych z wykorzystaniem multimediów "Kreatywna szkoła - z angielskim dookoła świata" dla uczniów

klas V - 11 miejsc wolnych