R E K R U T A C J A do klasy 1 - 2022/2023

 

Rekrutacja do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest w systemie elektronicznym pod adresem:

http://nabory.eduportal.koszalin.pl

od 1 kwietnia 2022r  od godz. 15.00

do 31 maja 2022r. do godz.15.00

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają:

- zgłoszenie podjęcia nauki w klasie I w obwodowej szkole podstawowej dziecka lub

- wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I w szkole podstawowej spoza obwodu. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Powyższe dokumenty (zgłoszenie lub wniosek) wygenerowane z systemu naboru i  podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów,

należy dostarczyć w formie papierowej  do szkoły  wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

 

             W Szkole Podstawowej  nr 7 w/w dokumenty zapakowane w kopertę należy wrzucić do urny w wejściu głównym.